Moneta: Výsledky překonaly odhady, výhled potvrzen

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta dosáhla za první kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 215 mil. Kč (-6 % r/r), a výrazně tak překonala konsensus trhu i naší projekci. Pozitivní překvapení je výsledkem kombinace především vyšších ostatních výnosů, nižších provozních nákladů a vyššího rozpouštění opravných položek vůči odhadům.

Čisté úrokové výnosy meziročně výrazně propadly (-16 %). Důvodem je rychlý růst nákladů na zdroje financování (především depozita), které byly meziročně více jak trojnásobné. Nadále pokračoval příliv klientských vkladů (+19 % r/r). Portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši pak vzrostlo o 3,4 % r/r. Čistá úroková marže propadla na 2,1 % oproti 2,3 % ve 4Q22 a 2,8 % v 1Q22. Výnosy z poplatků a provizí byly vyšší o 19 % především zásluhou poplatků z prodeje produktů třetích stran.

Provozní náklady drží banka stále pod kontrolou (+1,6 % r/r). Rostou pouze odvody do regulatorních fondů (+22 % r/r) a odpisy (+4 %). Výrazné snížení počtu zaměstnanců (-13 % r/r na 2 553) a další úsporná opatření pak kompenzují růst mezd i dopady vysoké inflace. Poměr nesplácených úvěrů klesl na 1,3 % (1,4 % na konci minulého roku), což spolu se zaúčtovaným ziskem z prodeje pohledávek vedlo k čistému rozpouštění opravných položek ve výši 116 mil. Kč.

Kapitálová přiměřenost byla ke konci roku 18,1 %, tedy přibližně 1,5 p.b. nad regulatorními požadavky včetně 1 p.b. rezervy stanovené managementem (dohromady 16,6 %). Management zároveň potvrdil dlouhodobý výhled, který počítá s čistým ziskem minimálně 4,3 mld. Kč v tomto roce, 4,4 mld. v příštím a 4,5 mld. Kč v roce 2025. V roce 2026, kdy už by neměla být účinná daň z mimořádných zisků, by pak čistý zisk měl vyskočit na minimálně 5,1 mld. Kč. 

Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Reportovaný čistý zisk překonal naše odhady, podíl nesplácených úvěrů zůstává na historickém minimu a výhled managementu předpokládá pokračování dosavadního příznivého vývoje i do budoucna. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 10:00.

 

v mil. Kč1Q 20231Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0312 423-16%2 0572 057
  Poplatky a provize61651619%592583
  Ostatní provozní výnosy19785132%95129
Provozní výnosy2 8443 024-6%2 7442 769
Provozní náklady-1 545-1 5202%-1 592-1 560
Provozní zisk1 2991 504-14%1 152-
  Opravné položky11695-60-35
Zisk před zdaněním1 4151 599-12%1 2121 174
Čistý zisk1 2151 290-6%972939

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.