Makro: Růst mezd zrychlil, ale na vysokou inflaci nestačil

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V 1Q průměrná mzda (hrubá, nominální) meziročně vzrostla o 8,6 % r/r. Nominální růst mezd sice dál zrychlil, ale tento nárůst opět odmazala vysoká inflace (15,3 % r/r za 1Q) a následně reálné mzdy (očištěné o inflaci) meziročně klesly o výrazných 6,7 % r/r (-7,9 % r/r ve 4Q). Celkové vyznění výsledků je dvousečné. Na jedné straně je pokles reálných mezd mírně hlubší, než se čekalo (oček. trhu: -6,0 % r/r; ČNB: -6,3 % r/r), a ČNB v tom může vidět dostatečný faktor, který povede ke zmírnění inflačních tlaků v budoucnu. Ovšem proti tomu stojí nominální vývoj, který ukazuje, že růst mezd nejen zrychluje (+8,6 % r/r 1Q vs. 6,6 % r/r 4Q; 5,2 % ve 3Q), ale hlavně se stává plošným přes všechny obory v ekonomice. U velké řady oborů (průmysl, služby, veřejná správa) byl růst mezd v 1Q kolem hranice 10 procent a odráží pokračující napjatost trhu práce, která bude pravděpodobně pokračovat i další kvartály. Nižší byl pouze ve školství (4 % r/r), kde je určující netržní rozhodnutí. Tento plošně zvýšený růst mezd je rizikem pro příští rok, že po odeznění nákladových tlaků inflace neklesne na nízké úrovně (2 %).

Pro letošní rok očekáváme nominální růst mezd kolem 8,5 % (5,3 % v roce 2022), což by byl nejvyšší růst mezd v historii (data do roku 2000). Reálné mzdy by ale měly opět klesnout asi o 2,5 procenta. Nadále čekáme, že ČNB ponechá v červnu úrokové sazby beze změny (7,00 %), ale opět se na zasedání objeví hlasy pro zvýšení sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.