Savarin: Projekt bude na 25 let hostit Slovanskou epopej

1-minutové čtení
J&T specialista


Podle oznámení hl. města Prahy schválili pražští radní dohodu, podle níž bude Slovanská epopej Alfonse Muchy po dobu 25 let umístěna v paláci Savarin na Václavském náměstí

Podle oznámení hl. města Prahy schválili pražští radní dohodu, podle níž bude Slovanská epopej Alfonse Muchy po dobu 25 let umístěna v paláci Savarin na Václavském náměstí, jakmile bude projekt dokončen. Hlavní město se na tom dohodlo se společností Welwyn ze skupiny Crestyl, která připravuje přestavbu paláce. Doba umístění může být prodloužena o dalších 5 let a poté město počítá s přemístěním díla do svých vlastních prostor. Město bude paláci Savarin hradit nájem, ale bude mít i podíl z prodeje vstupenek. Jsme názoru, že umístění světoznámého díla může paláci Savarin pomoci významně zvýšit počty návštěvníků svých maloobchodních ploch. Společnost Savarin p.l.c. má na pražské burze umístěny bezkupónové dluhopisy Savarin 0,0/2026.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.