Komerční banka zítra zveřejní čísla za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka zítra ráno oznámí výsledky hospodaření za 1. čtvrtletí tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 2 904 mil. Kč (-29 % r/r). Za takto výrazným poklesem je především jednorázový zisk z prodeje budovy v 1Q 2017.

Stabilní marže spolu s růstem úvěrů by mohly vést k mírnému růstu úrokových výnosů (oček. +0,1 % r/r na 5 172 mil. Kč). Výnosy z poplatků by měly také mírně růst, podpořeny příznivým vývojem ekonomiky a vyšší aktivitou klientů. Na straně provozních nákladů pokračuje rychlý růst mzdových nákladů (oček. +4 % r/r), ostatní administrativní náklady naopak očekáváme mírně nižší (-1,6 % r/r). Opravné položky by měly zůstat na velmi nízké úrovni vzhledem k pokračujícímu růstu ekonomiky, růstu mezd a rekordně nízké nezaměstnanosti.

Investoři se kromě samotných čísel zaměří především na informace o výhledu pro tento rok, vývoj úrokových marží a kapitalizaci banky v souvislosti s budoucí výplatou dividend. Akcie KB se od poloviny dubna obchodují bez nároku na dividendu a v rámci výsledků nevidíme příliš prostor pro významnější kurzotvorné informace. Z tohoto důvodu neočekáváme výraznější reakci na výsledky a v nejbližších týdnech očekáváme spíše nevýrazné obchodování bez jasného trendu.

Kons., IFRS (mil. Kč)1Q18e1Q17r/rKonsensus
Provozní výnosy7 6487 821-2%7 706
  Čistý úrokový výnos5 1725 1650%5 263
  Poplatky & provize1 5851 5641%1 622
  Ostatní výnosy8911 092-18%821
Provozní náklady-4 066-3 16129%-4 099
Provozní zisk3 5824 660-23%3 606
  Opravné položky-5084--71
Čistý zisk2 9044 080-29%2 877

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.