ČEZ: Stát zvažuje rozdělení aktiv společnosti a získání plné kontroly nad elektrárnami

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Podle ministra financí Zbyňka Stanjury je restrukturalizace ČEZu jednou z možností, která je zvažována v rámci snahy státu získat kontrolu nad cenami energií. Podle nejmenovaných zdrojů jedná společnost s vládou o možném rozdělení aktiv společnosti s tím, že by stát získal plnou kontrolu nad elektrárnami a zbytek ČEZu by zůstal veřejně obchodovanou společností. Žádné bližší informace vláda ani společnost neposkytly. Stát v současné době drží přibližně 70 % akcií ČEZu. Případný odkup či rozdělení by zřejmě vycházelo z nezávislého ocenění jednotlivých částí společnosti, do kterého by se promítly současné vysoké ceny elektřiny. Zpráva je podle našeho názoru pozitivní a jen samotné úvahy o této možnosti, bez dalších detailnějších informací, budou v následujících dnech podporou pro cenu akcií.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.