Moneta zvýšila základní kapitál a jmenovitou hodnotu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta Money Bank oznámila, že zvýšila základní kapitál z 511 mil. na 10,22 mld. Kč a s tím zvýšila jmenovitou hodnotu akcií z 1 na 20 Kč na akcii. Tento záměr byl oznámen již dříve a schválen valnou hromadou 26. 11. 2019.

Moneta Money Bank oznámila, že zvýšila základní kapitál z 511 mil. na 10,22 mld. Kč a s tím zvýšila jmenovitou hodnotu akcií z 1 na 20 Kč na akcii. Tento záměr byl oznámen již dříve a schválen valnou hromadou 26. 11. 2019. Minimální základní kapitál bank v ČR je 500 mil. Kč a aby nedošlo k jeho poklesu pod tuto hodnotu vzhledem ke zpětnému odkupu a rušení akcií, Moneta přistoupila k jeho zvýšení. Zprávu hodnotíme neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.