CTP: Zisk za r. 2023 mírně nad odhadem a potvrzení výhledu na letošní rok

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Redakce

Developer logistických a průmyslových ploch CTP NV dnes ráno oznámil čisté nájemní výnosy za r. 2023 ve výši 543,2 mil. EUR, tj. +20,1 % r/r.  Nárůst byl tažen jednak vyššími nájmy na již existujících plochách (+7,4 % r/r) díky indexaci nájemného a také výstavbou a akvizicemi nových ploch. Obsazenost ploch stoupla z 93 % v polovině loňského roku na 94 % na konci roku a šéf firmy Remon Vos potvrdil pokračující silnou poptávku po logistických plochách. Nájemné v nově uzavřených nájemních smlouvách je nyní o 18 % vyšší než před rokem, přičemž firma očekává další růst nájemného, který se propíše do výsledků. Upravený čistý zisk na akcii (adj. EPRA EPS) dosáhl 0,73 EUR (+19,6 % z 0,61 EUR v r. 2022), o jeden cent nad odhadem analytiků 0,72 EUR. Vedení firmy potvrdilo, že v letošním roce by měl zisk na akcii vzrůst na 0,80 – 0,82 EUR, tj. další cca 11% růst oproti r. 2023. Management také potvrdil dlouhodobý cíl dostat se ze současných 12 mil. m2 na 20 mil. m2 nájemních ploch v r. 2030. Za loňský rok firma přidala 1,2 mil. ploch a nyní má připravených nebo rozestavěných 2 mil. m2, přičemž plánuje letos dokončit a předat nájemníkům 1 – 1,5 mil. m2 v závislosti na poptávce. Nově také firma oznámila cíl zvýšit nájemní výnosy na 1 mld. EUR v r. 2027. Čistá hodnota hmotných aktiv na akcii (NTA) stoupla z 13,81 EUR na konci r. 2022 na 15,92 EUR na konci loňského roku, tj. o 15,2 %. To znamená, že se akcie nyní obchoduje s cca 5,5 % diskontem vůči hodnotě aktiv na akcii.

Firma uzavřela loňský rok se zadlužením LTV 46 %, mírně vyšším než před rokem (45,4 %) a mírně nad dlouhodobým cílem firmy 40 – 45 %. Management potvrdil, že se přístup k financování na dluhopisovém trhu zlepšil a přiblížil se k podmínkám na úvěrovém trhu. Představenstvo navrhne valné hromadě finální dividendu 0,275 EUR/akcie s datem výplaty 20. 5. 2024. To implikuje celkovou dividendu (včetně mezitímní) ve výši 0,525 EUR/akcie, tj. s výplatním poměrem ze zisku 73 %. Celková dividenda nyní implikuje vůči tržní ceně akcie hrubý dividendový výnos 3,5 %. Základní forma výplaty je dividenda v akciích s tím, že si akcionář může zvolit hotovostní formu. Výsledky a výhled na pokračující růst nájemného a zisku společnosti hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.