Colt CZ: Zbrojovka odstaví část výroby na 2 týdny kvůli poptávce v USA

1-minutové čtení
J&T specialistaMluvčí České zbrojovky Radek Hauerland včera uvedl, že společnost pozastaví část výroby v závodě v Uherském Brodě na dva týdny počínaje 29. března. Zbrojovka podle Hauerlanda přizpůsobí tempo výroby změnám poptávky na některých trzích, především v USA, a také rostoucí produktivitě práce. Mluvčí neuvedl, kolika zaměstnanců by se odstávka měla týkat. Management Coltu uvedl na konf. hovoru minulý čtvrtek, že se v současné korekci na americkém trhu hůře prodávají levnější typy zbraní značky CZ jako např. polymerové pistole, zatímco si vedou lépe prémiové typy od amerického Coltu. Firma očekává, že pokles trhu v USA z rekordů v letech 2020-21 bude letos již zpomalovat a skončí jednociferným poklesem, přičemž na trhu počítá s dalším zvýšením tržního podílu. Přestože odstávku považujeme za nepříznivou, její trvání 2 týdny je krátké. Zprávu proto hodnotíme mírně negativně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.