CPI PG: Společnost vloží české hotely do JV s BHP, prodloužení úvěrů v Berlíně

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  CPI PG oznámila, že se dohodla s majitelem a provozovatelem hotelů Best Hotel Properties na vytvoření společného podniku (joint venture).

CPI PG oznámila, že se dohodla s majitelem a provozovatelem hotelů Best Hotel Properties na vytvoření společného podniku (joint venture). Do něj CPI PG vloží 8 českých hotelů a provozní společnost CPI Hotels. Toto portfolio je nyní oceněno na 350 mil. EUR. Na začátku r. 2024 pak BHP upíše 50 % kapitálu vzniklého společného podniku. Hlavním cílem kroku je podle nás získat dodatečné akciové financování na úrovni provozních společností, čímž si CPI PG může snížit celkovou zadluženost.

Společnost také informovala o prodloužení významného úvěru v Berlíně. CPI PG se dohodla s bankou BerlinHyp, že úvěr o velikosti 404 mil. EUR, který měl maturovat v říjnu 2024, bude prodloužen o 7 let. Úvěr svojí velikostí představuje cca 4 % z celkového čistého dluhu CPI PG. Úroková míra, kterou firma označila za atraktivní, přitom zůstala beze změny. Společnost tak má v r. 2024 po tomto refinancování splatné úvěry a dluhopisy za 354 mil. EUR a v r. 2025 za 408 mil. EUR. Dostupné zdroje likvidity jsou nyní 1,7 mld. EUR.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.