Ministerstvo financí navrhuje rozpočet pro rok 2023 se schodkem 270 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Ministerstvo financí představilo návrh státního rozpočtu pro rok 2023 se schodkem 270 mld. korun. Příjmy rozpočtu by měly dosáhnout 1 750 mld. korun (+8,5 % r/r) a výdaje 2 020 mld. korun (+6,7 % r/r). Letošní rozpočet byl schválen se schodkem 280 mld. korun a ministerstvo financí tedy žádnou výraznou konsolidaci rozpočtu neplánuje. I pro rok 2024 a 2025 ministerstvo financí plánuje výrazné schodky rozpočtu (deficit 230-250 mld.) a tedy téměř žádnou konsolidaci veřejných financí.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.