Colt CZ: Sněmovna podpořila navázání výdajů na obranu na 2 % HDP

1-minutové čtení
J&T specialistaPoslanecká sněmovna minulý týden v prvním kole podpořila vládní návrh zákona, který počítá s navázáním výdajů na obranu na min. 2 % HDP. Vláda chce tuto úroveň splnit nejpozději v r. 2025, ale vzhledem ke zrychlenému projednávání zákona je možné, že se dotkne již rozpočtu příštího roku. V tom případě by resort obrany získal o 21,4 mld. více nad současný plánovaný rámec 130 mld. Kč (tedy +16 %). Do 2 % HDP se však nebudou započítávat pouze výdaje resortu obrany, ale i obranné výdaje spadající pod další resorty. Za první tři kvartály loňského roku se ČR podílela na tržbách Coltu z 8,6 %, přičemž díky současné armádní zakázce podle nás podíl nadále vzroste. Navýšení výdajů na obranu je podle nás pozitivní pro velikost potenciálních dalších armádních zakázek pro Colt CZ, i když jsme názoru, že navýšení výdajů na obranu se první řadě využije na nákupy těžkých zbraní.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.