Trhy znervózňuje konflikt v pásmu Gazy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


#Ekonomika

Tento týden bude stále ostře sledována situace v pásmu Gazy, vývoj dlouhodobých výnosů a plně rozběhnutá výsledková sezóna za třetí kvartál.Průběh konfliktu v pásmu Gazy bude trhy nadále znervózňovat a další zostření by negativně dopadalo mimo jiné i na finanční trh. „Hovoříme čistě o ekonomických dopadech a prosím abstrahujeme od nedozírných škod na lidských životech,“ upozorňuje hlavní ekonom Petr Sklenář.

Dále se bude rovněž sledovat vývoj na výnosových křivkách, které přinesly v minulém týdnu trhu trochu oddychu. Výsledková sezóna se posune do své aktivnější části a budeme sledovat mimo bank i tituly jako například Tesla, AT&T či SAP.

„Celkově jsme hlavně kvůli konfliktu na Blízkém východě na riziková aktiva výrazně obezřetní s tím, že se nedá vyloučit zvýšená volatilita,“ dodává Petr Sklenář.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.