J&T Banka Art Report je venku

3-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Valérie Horváth vystudovala dějiny umění na FF UK a Arts Management na VŠE, část studia strávila ve francouzském Dijonu. Působila v soukromých galeriích, naposledy spolupracovala se dvěma významnými sklářskými značkami.


J&T Banka Art Report je venku

Pro nás v J&T byl minulý týden význačný především jednou věcí: zveřejnili jsme J&T Banka Art Report, první ucelenou studie o tom, jak vypadá český trh s uměním, kdo ho sbírá, jak a proč. Report vznikl ve spolupráci s portálem Art+ a zaplnil tak dlouho zející díru v informovanosti. A abychom tu informovanost rozvíjeli i nadále, zařadila jsem do přehledu další čtyři novinky od nás i ze světa.


Report ukáže, co se na trhu s uměním děje

Když se v J&T Bance něčemu věnujeme, chceme tomu také do hloubky porozumět. U sběratelství jsme ale roky naráželi na jednu velkou mezeru. V Česku oproti zahraničí dosud neexistovala žádná data o tom, jak vůbec trh s uměním vypadá, kdo sbírá či nakupuje umění, co je k tomu motivuje, jaké umění mají v hledáčku nebo jak k tomu přistupují. Proto jsme se spojili s portálem ART+ ve snaze tuto mezeru zaplnit. Společně jsme sestavili J&T Banka Art Report, jehož cílem je získat a do budoucna i udržovat přehled o sběratelství v České republice.

Přehled, který pomůže všem sběratelům, investorům, galeristům, novinářům i dalším milovníkům umění pochopit, co se ve světě nákupů a prodejů uměleckých děl vlastně děje, a třeba si i potvrdit to, co jsme se dosud mohli jen domnívat.

Report je konečně venku a najdete ho ke stažení na webu sberatele.artplus.cz, kde jsou zároveň shrnuty hlavní závěry celé studie.

Galerista Třeštík u soudu

Umění se k soudu v Česku často nedostává, a tak je v mediálním prostoru pořádně slyšet o aktuální kauze kolem galeristy Jana Třeštíka. Ten měl pro ukrajinského sběratele Andreye Adamovskiho na zahraniční aukci vydražit obraz Vasilije Kandinského za 250 milionů korun. Pak si ale na Třeštíka došlápl podnikatel Pavel Kyllar, od kterého si galerista čas od času půjčoval na nákup uměleckých děl. Aby podnikatele uklidnil, dal mu Třeštík do zástavy právě Kandinského obraz, kterým v tu dobu fyzicky disponoval. Kyllar ho ale prodal neznámému sběrateli ve Spojených arabských emirátech a reálný majitel obrazu se nestačil divit. Třeštík se hájí, že za vším je Kyllarovo vydírání, a tak uvidíme, co si o tom bude myslet soud.

Není to ostatně poprvé, kdy Třeštík sedí na lavici obžalovaných. Před deseti lety byl uznán vinným za to, že coby ředitel Galerie Středočeského kraje vydal neoprávněně povolení k vývozu cenného obrazu Pabla Picassa a podílel se tak na jeho nelegálním exportu.

Christie’s a technologické startupy

Aukční dům Christie’s spouští Christie’s Ventures. Vlastní projekt zaměřený na investice do začínajících firem, které se zabývají vývojem technologií nějakým způsobem souvisejících s nákupem a prodejem uměleckých děl. V následujících týdnech by už Christie’s Ventures mělo podpořit několik startupů. Christie’s tak dokládá, že technologie mají ve světě umění, a především pak na trhu s ním, stoupající význam. Ostatně i ze zmíněného J&T Banka Art Reportu vyplývá, že rozvoj technologií je jednou z cest, kterou by se český trh měl ubírat.

Kateřina Šedá sbírá zlozvyky

Věřím, že nejsem sama, kdo se vždy zaraduje, když Kateřina Šedá ohlásí nový projekt. Jedna z našich nejúspěšnějších autorek ani tentokrát nezklamala, když ohlásila národní sbírku našich zlozvyků. Od těch nejběžnějších tu najdete i kuriózní zlozvyky jako nerozbalování dárků, stěžování si na taxikáře, svačení v autě nebo pradědeček, který neustále předstírá fatální nehody. Do sbírky můžete svými (nebo i cizími) nešvary přispět i vy.

Projekt je kromě jiného i připomínkou 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela, který se zabýval genetikou a jeho výzkum by možná dnes směřoval právě směrem k dědičnosti zlozvyků.

Rekordní aukční půlrok

Českému aukčnímu trhu se i nadále daří a má za sebou další rekordní půlrok. Na dražbách sběratelé za první pololetí letošního roku utratili přes 910 milionů korun. Nemalou část z toho ovšem tvoří jedno dílo: obraz Staropražský motiv Bohumila Kubišty, který se v květnu vydražil za 123,6 milionu korun a poprvé tak pokořil 100milionovou hranici českých aukcí.

Růst je vidět i na Indexu Art+, který stejnojmenný portál vytváří nejen na základě prodejů. Zahrnuje i nárůsty vyvolávacích cen nebo neprodané položky. Na konci prvního pololetí byl index na hodnotě 1785.

úvodní foto: Národní sbírka zlozvyků


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.