Makro: Nezaměstnanost v prosinci zvedly sezónní vlivy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Míra nezaměstnanosti na konci prosince podle očekávání vzrostla o 3 desetiny na 2,9 % (3,1 % v prosinci 2018). Za nárůstem nezaměstnanosti stály sezónní faktory. Z hlediska dosavadních trendů nadále pokračuje pnutí na trhu práce a ochlazení aktivity v průmyslu se zatím výrazně neprojevuje. Naopak 2 měsíce v řadě opět rostl počet volných míst (na 341 tis. z 339 tis. v listopadu). Následně na 10 volných míst připadá 6 uchazečů o práci. Průměrná míra nezaměstnanosti za celý rok byla 2,8 % (3,2 % v roce 2018), letos čekáme podobný výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.