Makro: Pomalejší růst mezd v 2Q

2-minutové čtení
J&T specialistaV 2Q průměrná mzda (hrubá, nominální) meziročně vzrostla o 7,7 % r/r (8,7 % v 1Q). Nominální růst mezd opět odmazala vysoká inflace (11,1 % r/r za 2Q) a následně reálné mzdy (očištěné o inflaci) meziročně klesly o 3,1 % r/r (-6,6 % v 1Q). Růst mezd byl mírně nižší, než se očekávalo (trh: 8,5 %; ČNB: 8,6 %). Jedním z důvodů bylo, že narostl rozptyl v mzdové dynamice mezi obory a růst nebyl tak plošný. Asi devítině zaměstnanců rostou mzdy vyšším tempem než 10 %, ale současně části zaměstnanců, hlavně placených z veřejných rozpočtů (kultura, školství), rostou mzdy o 3-4 %. Letos se celkově zvýšil nominální růst mezd a současně začala zpomalovat inflace. Následně je míra poklesu reálných mezd nejnižší od roku 2021. S dalším zpomalením inflace v druhé polovině roku se vývoj mezd může z hlubokého poklesu překlopit do stagnace, či dokonce mírného růstu. Nadprůměrný růst mezd je rizikem pro příští rok, že po dalším zpomalení inflace bude vysoký růst reálných mezd bránit návratu inflace na nízké úrovně (2 %).

Pro letošní rok očekáváme nominální růst mezd přes 8 % (5,3 % v roce 2022), což bude patřit k nejvyšším růstům mezd v historii (data do roku 2000). Reálné mzdy by měly ale opět klesnout téměř o 3 procenta. Nadále čekáme, že ČNB letos ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %) a k jejich snižování přistoupí až v příštím roce.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.