Přísun čerstvé likvidity by měl dluhopisům pomoci

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Martinova práce má dvě roviny, jednak působí jako ředitel odboru Správy fondů, kde má na starosti koordinaci týmu portfolio manažerů. Zároveň také přímo spravuje fondy jako portfolio manažer.  Na trhu podnikových dluhopisů je od začátku tohoto týdne patrné postupné uvolnění předchozího stresu. V minulém týdnu bylo velmi obtížné cokoli obchodovat, převládla panika. Nyní ceny sice zůstávají nadále poměrně nízko, ale objevují se první odvážnější investoři ochotni využít slev a navýšit své pozice.

Likviditě trhu a obnovení obchodování napomohly přísliby likvidity a přistavení fondů ze strany centrálních bank. Minulý týden americký Fed ohlásil navýšení objemu a roz-šíření aktivit Money Market Mutual Fund Liquidity Facility (MMLF) a Commercial Paper Liquidity Facility (CPFF). Oba fondy mohou od bank i investičních fondů nakupovat krátkodobé dluhopisy, čímž jim dodají likviditu a uvolní kapitál pro investice do ostatních cenných papírů. Evropská centrální banka vedle rozšíření programu TLTRO III, kterým dodává likviditu bankám oproti jejich úvěrům, zřídila Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP) a rozšířila seznam dluhopisů kvalifikujících se pro Corporate Sector Purchase Program (CSPP). Na domácí scéně navrhuje vláda dát Česká národní bance možnost nakupovat státní dluhopisy, což by se mělo pozitivně projevit v likviditě a zúžení rozpětí mezi nákupními a prodejními cenami. Přestože tyto fondy a odkupní programy jsou zaměřené zejména na dluhopisy s ratingem investičního stupně, očekáváme, že uvolněná likvidita se pozitivně projeví i na trhu high-yield dluhopisů, tj. i dluhopisů podnikových bez ratingu.

Aktuální průměrný výnos do splatnosti dluhopisů v portfoliu fondu činí:

  • J&T MONEY 5,5%
  • J&T BOND 5,8% 
  • J&T HIGH YIELD 5,2%

 

Upozornění: Výše uvedené výnosy nejsou výnosem uvedených fondů, ale výnosem jejich podkladových aktiv.

 

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.