ČEZ plánuje letos investice ve výši 39,9 mld. Kč

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
ČEZ plánuje v letošním roce investice ve výši 39,9 mld. Kč, což je o 22 % více než v minulém roce (32,5 mld. Kč). Hlavními oblastmi, kam budou investice směřovat, by měly být výrobní zdroje, konkrétně zvyšování bezpečnosti jaderných elektráren, modernizace portfolia a transformace směrem k obnovitelným zdrojům. Více ČEZ investuje také do distribuční sítě. Výše investic je víceméně v souladu s našimi projekcemi.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.