ČNB: Zápis překvapivě zvýšil šance na pokles sazeb v letošním roce

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. V pátek byl zveřejněn zápis z posledního zasedání bankovní rady ČNB (27. září), která jednomyslně ponechala úrokové sazby beze změny (7,00 % pro 2T repo). Celkově bylo vyznění zápisu smíšené a až mírně nekonzistentní s předchozí komunikací. Dle zápisu byla diskuze bankovní rady při hodnocení zaměřena hlavně na proinflační rizika, jakou jsou přehřívající se trh práce, plošný růst mezd, rozpočtová politika vlády, ztráta ukotvenosti inflačních očekávání a nově i růst cen ropy. Za jediné výrazné protiinflační riziko vidí někteří členové pouze hrozbu recese v Evropě především v Německu. V druhé části zápis ale ukázal až nečekaně konkrétní debatu o snižování sazeb. Část bankovní rady preferuje velmi postupné snižování sazeb před variantou, že by snižování sazeb mohlo být v některém kroku i výraznější v příštím roce. Proto část členů připouští první snížení již na konci roku a první hlasování o snižování sazeb může proběhnout již na dalším zasedání v listopadu. Jde o nečekaný posun v komunikaci, když dosud bankovní rada vzhledem k proinflačním rizikům naznačovala, že nebude letos spěchat se snížením sazeb, počká si raději na další vývoj a změnu sazeb odloží na příští rok, až bude mít větší jistotu.

Nadále očekáváme, že ČNB letos ponechá úrokové sazby beze změny (7,00 %), ale rostou šance, že na začátku listopadu naznačí, že první snížení sazeb může přijít již v prosinci. Koruna na zápis výrazně nereagovala, ale peněžní trhy zvýšily šance, že ČNB začne snižovat sazby již letos.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.