Za poklesem České republiky ve třetím čtvrtletí stojí domácí poptávka

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Za poklesem České republiky ve třetím čtvrtletí stojí domácí poptávka

Česká ekonomika měřena optikou HDP zaznamenala pokles. Podle předběžného odhadu mezikvartálně klesla o 0,4 % (v polovině roku jsme naopak zaznamenali nárůst o 0,5 % q/q). Tento výsledek odpovídá jak našemu očekávání (- 0,6 % mezičtvrtletně; + 1,4 % meziročně), tak prognóze trhu dle společnosti Bloomberg (-0,6 % q/q; +1,4 % r/r).

Statistický úřad komentoval výsledky poměrně stručně. Klesající hodnota HDP ve třetím čtvrtletí 2022 ukončila období růstu. Jedná se o první pokles po pěti kvartálech, tedy od prvního čtvrtletí 2021, kdy ekonomiku zchladila covidová opatření. Letošní vysoká inflace drtí spotřebitelskou poptávku, následně ve 3Q klesaly reálné spotřební výdaje domácností (očištěné o inflaci), a to již počtvrté v řadě. Pozitivní vliv měl přinést export, což pravděpodobně souvisí s rozjezdem automobilové výroby po předchozích odstávkách. Růst HDP v první polovině roku fakticky táhly pouze investice, ve třetím čtvrtletí už jejich příspěvek není patrný. Přesnější odpovědi nám umožní až detailní výsledky národních účtů, které ČSÚ zveřejní 2. prosince. 

Můžeme očekávat, že letošní HDP vzroste o 2,5 % (v roce 2021 byl růst + 3,5 %), a to hlavně díky silnější první polovině roku. Rizikovým faktorem zůstávají ceny energií, které mohou i nadále tlumit jak domácí poptávku, tak ekonomický vývoj ve zbytku Evropy. Pro příští rok proto nepředpokládáme růst HDP, naopak se zvyšuje pravděpodobnost, že po třech letech dojde k poklesu HDP na celoroční bázi.

Vývoj HDP zůstal bez výrazné reakce trhu. Větší změny neproběhly ani u kursu koruny vůči euru, která se obchodovala těsně pod úrovní 24,5 CZK/EUR. Výsledky nepřináší nový impulz pro ČNB, není tedy překvapením, že bankovní rada ČNB ponechala úrokové sazby na stávající úrovni (dvoutýdenní repo sazba = 7,00 %).

Z tabulky níže je patrné, že předběžné hodnoty HDP dalších evropských zemí zaznamenaly ve třetím čtvrtletí zpomalení růstu nebo přímo pokles (okolní státy v regionu zveřejní první odhady HDP až v druhé polovině listopadu). Přestože jsou výsledky lepší, než naznačují předstihové ukazatele, trend zastavování růstu dále pokračuje. Na přelomu roku tak můžeme považovat za nejlepší variantu ekonomickou stagnaci.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.