Makro: Deficit rozpočtu za 1Q rekordních 125 mld. korun

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Hospodaření státního rozpočtu za období leden-březen skončilo v rekordním deficitu 125,2 mld. Kč (-45 mld. v březnu 2020). Během března došlo k prohloubení schodku o 39 mld. Kč. Výdaje meziročně vzrostly o 10 % (+43 mld. Kč meziročně), a to hlavně kvůli výdajům, které vláda vydává v souvislosti s opatřeními kvůli nákaze Covid -19 (47 mld. korun). Naopak daňové příjmy poklesly o 10 % r/r (-32 mld. Kč meziročně), kdy se výrazně projevilo předchozí snížení daní – inkaso daně z příjmů fyzických osob bylo meziročně nižší o 34 % r/r (-15 mld.). Po úpravách byl letošní rozpočet opět schválen se schodkem 500 mld. korun.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.