Makro: Mírné zlepšení v průmyslu díky autům

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Průmyslová výroba v červnu vzrostla o 0,5 % m/m (+2,4 % m/m v květnu) a meziročně byla vyšší o 1,7 % r/r (3,3 % r/r v květnu), což mírně zaostalo za očekáváním (oček. 2,3 % r/r). Automobilovému průmyslu se již postupně daří zlepšovat výpadky v dodavatelských řetězcích (chybějící čipy a kabelové svazky), výroba aut začíná růst a meziročně byla vyšší o 15 % r/r (+10 % r/r v květnu; -16 % v dubnu). Mimo automobilový průmysl byl vývoj smíšený, ale celkově byl v červnu objem průmyslové produkce nejvyšší za 14 měsíců. Pozitivním faktorem byl pokračující solidní nárůst nových zakázek (15 % r/r), a opět hlavně díky automobilovém průmyslu. Oživení průmyslu v prostředí napnutého trhu práce přináší inflační rizika v podobě rychlého růstu mezd (8,1 % r/r). Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (inflační tlaky, zadrhnuté dodavatelské řetězce, recese), pro letošní rok očekáváme mírný nárůst produkce do 2 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.