PMČR: Novela zákona by mohla zrušit lhůty pro doprodeje cigaret se starými kolky

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Návrh novely zákona o spotřebních daních, který připravuje ministerstvo financí, a který by měl platit od roku 2025, počítá s tím, že by prodejci cigaret mohli neomezeně dlouho doprodávat zásoby se starou spotřební daní. Nyní je časový limit na doprodej 3 měsíce. Prodejci by si taktéž dle návrhu novely mohli vytvářet neomezeně velké zásoby. Jednalo by se tedy o návrat k předchozímu znění před avizovaným 3měsíčním omezením. Vytváření objemných zásob se starými kolky bude významně zasahovat do hospodaření i Philip Morris ČR, kde očekáváme návrat k tvorbě rozsáhlých zásob převážně ve 4Q, tedy před pravidelným zvyšováním spotřební daně k 1. lednu. V minulosti byly podobné zásoby doprodávány téměř půl roku. Tato změna může zvýšit na jednu stranu logistické náklady, ale zase může snížit nadměrné ničení starých zásob. Zprávu hodnotíme pro PMČR neutrálně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.