Pilulka: Tržby klesly o 13 % v 9M23, navýšení kapitálu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Pilulka Lékárny oznámila za tři kvartály letošního roku pokles tržeb o 13 % r/r na 1,58 mld. Kč, kde byl výrazný pokles způsoben zejména omezením spolupráce s benefitními programy v ČR. To již společnost oznámila dříve, přičemž negativní dopad na celkové letošní tržby firma odhaduje na 300 mil. Kč s tím, že k dalšímu poklesu dojde v r. 2024. Odchod z rumunského trhu byl podle firmy plně kompenzován vyššími tržbami v Maďarsku a Rakousku, nicméně firma oznámila další úsporná opatření. Expanze v Maďarsku byla podle oznámení utlumena s cílem zaměřit se více na ziskovost a firma rovněž ukončuje rozvoz zboží ze skladu v Olomouci. Jeho spuštění před dvěma roky odráželo růstové plány, které se však nyní nerealizují. Pilulka tak zpátky centralizuje rozvoz ze skladu v Praze – Horních Počernicích s cílem zvýšení efektivity. Hlavní části restrukturalizace jsou podle Pilulky nyní ukončeny, což by mělo přinést zlepšení zisku o 17 mil. Kč letos a až 85 mil. Kč v příštím roce. Firma však neuvedla, k jakému předchozímu výhledu na zisk se tato čísla vztahují nebo jaký zisk očekává nyní. Zároveň neuvedla úroveň zisku EBITDA za tři kvartály roku. Společnost také oznámila, že 3. 11. 2023 byl navýšen základní kapitál z 2,67 na 2,71 mld. Kč, a to bývalými zaměstnanci skupiny. Hlavní akcionáři jsou podle sdělení připraveni k aktivní pomoci v případě, že firma bude potřebovat navýšit kapitál.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.