Moneta: Projekce výsledků za 1Q23

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta zítra ráno zveřejní výsledky za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 972 mil. Kč. Za očekávaným 25% meziročním propadem jsou především nižší úrokové výnosy kvůli růstu úrokových nákladů na zdroje financování. Růst úvěrového portfolia by měl nadále postupně zpomalovat v souvislosti s propadem prodejů nových hypoték. Výnosy z poplatků by měly navázat na silný růst v přechozích kvartálech. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,59 mld. Kč (+5 % r/r). Negativní dopad vysoké inflace by měl být částečně tlumen nižším počtem zaměstnanců. Doposud nepozorujeme v ekonomice žádné známky nárůstu nesplácených úvěrů, takže i v případě Monety očekáváme nadále velmi nízký podíl nesplácených úvěrů. V naší projekci počítáme s čistým rozpouštěním opravných položek ve výši 60 mil. Kč zásluhou prodeje nevýkonných pohledávek, z kterého banka v 1Q zaúčtovala zisk přibližně 220 mil. Kč. Kromě samotných čísel neočekáváme žádné významnější nové informace.

v mil. KčOček. 1Q 20231Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0572 423-15 %2 057
  Poplatky a provize59251615 %583
  Ostatní provozní výnosy958512 %129
Provozní výnosy2 7443 024-9 %2 769
Provozní náklady-1 592-1 5205 %-1 560
Provozní zisk1 1521 504-23 %-
  Opravné položky6095-37 %-35
Zisk před zdaněním1 2121 599-24 %1 174
Čistý zisk9721 290-25 %939

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.