Moneta: Projekce výsledků za 1Q23

1-minutové čtení
J&T specialistaMoneta zítra ráno zveřejní výsledky za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 972 mil. Kč. Za očekávaným 25% meziročním propadem jsou především nižší úrokové výnosy kvůli růstu úrokových nákladů na zdroje financování. Růst úvěrového portfolia by měl nadále postupně zpomalovat v souvislosti s propadem prodejů nových hypoték. Výnosy z poplatků by měly navázat na silný růst v přechozích kvartálech. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,59 mld. Kč (+5 % r/r). Negativní dopad vysoké inflace by měl být částečně tlumen nižším počtem zaměstnanců. Doposud nepozorujeme v ekonomice žádné známky nárůstu nesplácených úvěrů, takže i v případě Monety očekáváme nadále velmi nízký podíl nesplácených úvěrů. V naší projekci počítáme s čistým rozpouštěním opravných položek ve výši 60 mil. Kč zásluhou prodeje nevýkonných pohledávek, z kterého banka v 1Q zaúčtovala zisk přibližně 220 mil. Kč. Kromě samotných čísel neočekáváme žádné významnější nové informace.

v mil. KčOček. 1Q 20231Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0572 423-15 %2 057
  Poplatky a provize59251615 %583
  Ostatní provozní výnosy958512 %129
Provozní výnosy2 7443 024-9 %2 769
Provozní náklady-1 592-1 5205 %-1 560
Provozní zisk1 1521 504-23 %-
  Opravné položky6095-37 %-35
Zisk před zdaněním1 2121 599-24 %1 174
Čistý zisk9721 290-25 %939

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.