CTP: Pokračující růst nájemních výnosů, potvrzen výhled na letošní zisk

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Developer logistických ploch CTP NV oznámil za první polovinu roku čisté nájemní výnosy 268,3 mil. EUR,

Developer logistických ploch CTP NV oznámil za první polovinu roku čisté nájemní výnosy 268,3 mil. EUR, meziročně vyšší o 26,8 %. Růst byl tažen organickým růstem o 7,5 % r/r, který je dán hlavně indexacemi nájmů i výstavbou nových ploch a akvizicemi. Šéf firmy Remon Vos uvedl, že zájem nájemníků a počty nových nájemních smluv ve 2Q výrazně vzrostly, přičemž nově uzavírané nájmy jsou cenami zhruba o 12 % nad úrovněmi z 1H loňského roku. Díky růstu nájemního výnosu i pozitivnímu přecenění ploch vzrostl upravený zisk na akcii za 1H o 20,5 % r/r na 0,36 EUR. K tržbám a zisku nejsou k dispozici očekávání trhu. Podle managementu dosažený zisk podporuje výhled na letošní zisk, který by měl dosáhnout 0,72 EUR na akcii, což odpovídá i současnému očekávání trhu. Společnost oznámila mezitímní dividendu 0,25 EUR na akcii (vs. 0,22 EUR loni), a to s rozhodným dnem 14. 8. Trh v současnosti očekává finální dividendu za zbytek roku 0,28 EUR, což dohromady dává roční dividendu 0,53 EUR a hrubý dividendový výnos 4,3 % p.a. Čistá hodnota aktiv na akcii (NTA) dosáhla v polovině roku 14,84 EUR (na přelomu roku 13,81 EUR), tj. akcie se nyní obchoduje s cca 17% diskontem vůči této hodnotě. Výsledky a potvrzení výhledu hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.