Moneta: Valná hromada bude hlasovat o pololetní dividendě a zpětném odkupu akcií

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta poslala pozvánku na valnou hromadu, která se bude konat 26. listopadu. Kromě běžné agendy bude na programu navýšení základního kapitálu z emisního ážia a zadržených zisků a dříve avizované schválení zpětného odkupu akcií a vyplácení mezitimní dividendy. Dividenda za první polovinu tohoto roku by měla být ve výši 3,3 Kč na akcii. Již dříve banka oznámila, že za celý rok očekává dividendu minimálně ve výši 6,65 Kč na akcii. Zprávy jsou trhem očekávány, nicméně konkrétní kroky hodnotíme pozitivně.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.