Erste Group: Výsledky nad očekáváním, výhled a dividenda bez překvapení

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste oznámila za 4Q 2021 čistý zisk ve výši 472 mil. EUR, mírně nad našimi odhady. Oproti stejnému období předchozího roku vzrostl zisk na více jak trojnásobek zásluhou 9% růstu provozního zisku a především výrazného poklesu rizikových nákladů.

Úrokové výnosy meziročně vzrostly o 10 %, když 9% růst čistých úvěrů byl dále podpořen mírným zvýšením čisté úrokové marže (2,08 % vůči 2,05 % ve 4Q20). Z regionálního pohledu úrokové výnosy rostly nejvíce v ČR (+26 % r/r). Výnosy z poplatků rostly napříč všemi kategoriemi, nejvíce pak v oblasti platebních služeb a správy majetku. Podíl nesplácených úvěrů zůstal na stejné úrovni jako v předchozím kvartále (2,4 %) a rizikové náklady za celý minulý rok dosáhly jen 9 b.b.

Za 6% růstem provozních nákladů jsou výhradně vyšší personální náklady (+13 % r/r), což je částečně dáno tvorbou rezerv na odměny a plánovanému akciovému programu pro zaměstnance.

Výhled pro tento rok počítá s růstem úvěrového portfolia a úrokových výnosů minimálně o 5 % r/r, s růstem výnosů z poplatků nižším jednociferným tempem a rychlejším růstem celkových provozních výnosů oproti nákladům. Rizikové náklady by měly zůstat na nízké úrovni do 20 b.b a návratnost vlastního kapitálu (ROTE) by opět měla být dvouciferná. Ze zisku minulého roku management v souladu s předchozími prohlášeními navrhuje dividendu ve výši 1,6 EUR.

Management dále uvedl, že má pouze nevýznamnou úvěrovou expozici vůči Rusku, Ukrajině a Bělorusku a neplánuje vytvářet opravné položky v souvislosti s těmito zeměmi.

Celkově vnímáme výsledky pozitivně. Samotná čísla za 4Q jsou mírně nad odhady, výhled pro tento rok je víceméně v souladu s našimi projekcemi a pro investory je pozitivní ujištění ohledně nízké expozice vůči rizikovým regionům na východě Evropy. Konferenční hovor k výsledkům společnost pořádá dnes v 9:00 SEČ.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)4Q 20214Q 2020r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 3061 18610%1 2731 274
  Poplatky a provize61352916%599599
  Ostatní výnosy88155-44%122105
Provozní výnosy2 0071 8697%1 9941 980
Provozní náklady-1 165-1 0976%-1 129-1 145
Provozní zisk8417729%864833
  Opravné položky-107-425-75%-108-100
  Ostatní náklady a výnosy-83-5844%-51-58
Čistý zisk472146223%450437

Zdroj: J&T banka, Erste Group


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.