O2 CR svolává valnou hromadu, která bude hlasovat o vytěsnění minorit

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.Společnost O2 CR dle očekávání svolala valnou hromadu akcionářů, která bude schvalovat vytěsnění minorit za navrhované protiplnění ze strany PPF ve výši 270 Kč/akcie. Valná hromada se bude konat per rollam v termínu 3. – 26. 1. 2022. Posledním dnem s nárokem na účast na tuto valnou hromadu bude středa 22. 12. 2021. Informaci považujeme na neutrální vzhledem k očekávanému průběhu, který je shodný s naším základním scénářem.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.