Makro: Zahraniční obchod dosáhl v červnu výrazného přebytku

1-minutové čtení
J&T specialistaObchodní bilance v červnu  skončila nečekaně ve vysokém přebytku 34,1 mld. korun (+17 mld. v červnu 2019). Očekával se jen mírný přebytek (8 mld.). Meziročně exporty v červnu stagnovaly (vs. -29 % r/r v květnu) a importy poklesly o 7 % r/r. Oživení vývozů se týkalo hlavně těch, co směřují do západní Evropy. Z hlediska zboží došlo k zlepšení u vývozu aut (-1 % r/r vs. -48 % v květnu) a strojů (-1 % r/r vs. -30 % v květnu). U exportů pravděpodobně dochází k dohánění předchozího výpadku a naopak na importní straně se projevuje slabost domácí poptávky. Za období leden-červen obchodní bilance kumulativně skončila v přebytku 51 mld. korun (vloni 105 mld.).


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.