O2 CR: Nordic Telecom o nadcházející aukci nových frekvencí

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Společnost Nordic Telecom se stále zajímá o účast v nadcházející aukci nových frekvencí, která by měla proběhnout na přelomu roku. Netají se tím, že by se chtěl stát dalším plnohodnotným mobilním operátorem v zemi. Současně se k připravované aukci vyjadřuje kriticky ve smyslu objemu poskytovaných frekvencí. Rovněž uvádí, že aktuální podmínky nejsou dostatečné, aby přilákaly velkého zahraničního hráče. Jen připomínáme, že právě možnost příchodu významné konkurence je jedním z rizikových faktorů při úvaze o investici do akcií O2 CR. 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.