Makro: Průmysl nadále vykazuje utlumený vývoj

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v říjnu nečekaně prudce vzrostla o 2,8 % m/m (-1,3 % m/m v září) a odmazala slabší vývoj z léta. V meziročním srovnání průmyslová výroba vzrostla o 1,9 % r/r. Zásadním faktorem byl nárůst výroby aut (+22 % r/r), kde se projevuje jak vliv nižší srovnávací základny, tak letošní nárůst produkce. Ovšem celkový obrázek průmyslu se příliš nemění, i když se nečekaně objevují drobné náznaky stabilizace. Výrazný útlum pokračuje u energeticky náročných oborů jako chemický průmysl, hutní výroba, výroba stavebních materiálů a skla, které vykazují výrazný růst produkce o 5-10 % r/r. Pokračující slabost evropského průmyslu odráží i výroba strojů (-12 % r/r). Smíšené vyznění výsledků doplnil další pokles nových zakázek (-4 % r/r), které klesají již 6 měsíců v řadě, a v říjnu přišlo jen mírné zlepšení. Firmy v průmyslu již reagují na nepříznivý vývoj propouštěním a zaměstnanost klesla o 2 % r/r.

Výhled průmyslu dál zhoršují předstihové ukazatele u nás i v zahraničí (Německo), které se delší dobu drží na velmi nízkých úrovních a naznačují výrazný propad produkce. Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (drahé energie, vyšší úrokové sazby) a pro letošní rok bude jakýkoliv růst dobrý výsledek.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.