Colt CZ: Poslední den s nárokem na dividendu 30 Kč/akcie

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Akcie Colt CZ Group se dnes naposledy obchodují s nárokem na dividendu ze zisku minulého roku ve výši 30 Kč/akcie. Rozhodný den pro nárok na dividendu je 19. 6. Výše dividendy 30 Kč představuje 20% nárůst oproti loňské dividendě 25 Kč/akcie. Při současné tržní ceně činí hrubý dividendový výnos 5,2 %. Alternativou k výplatě hotovostní dividendy, která je výchozí možností, je dividenda v akciích. Akcionáři budou mít nárok na jednu novou akcii za každých 30 akcií držených k rozhodnému dni. Akcionáři mohou uplatit právo volby akciové dividendy od 26. 6. do 17. 7. 2023. Dividenda v hotovostní i v akciové formě je splatná do 19. 9. 2023.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.