Makro: Svižný růst mezd ve 2Q

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ve 2Q průměrná mzda (hrubá, nominální) meziročně vzrostla o rekordních 11,3 % r/r (3,3 % ve 1Q), což je nejvyšší tempo růstu mezd v historii časové řady (od roku 1998). Částečně se projevila nízká srovnávací základna loňského roku, ale téměř třetinu celkového nárůstu způsobily vyšší mzdy ve zdravotnictví (44 % r/r), které byly ovlivněny mimořádnými odměnami za pandemii. Vývoj mezi obory byl opět velmi rozdílný. Některé sektory trápí velký nedostatek zaměstnanců, což se zpětně projevuje vyšším růstem mezd – ubytování a restaurace (+17,3 % r/r). Reálné mzdy (růst očištěný o inflaci) meziročně vzrostly o rekordních 8,2 % r/r (+1,1 % v 1Q). Pokud odhlédneme od jednorázových vlivů, tak celkový mzdový vývoj odráží pnutí na trhu práce, které se při oživení ekonomiky překlápí ve vyšší růst mezd. V dalších kvartálech by tempo růstu mezd mělo zvolnit, ale stále zůstane zvýšené a bude jedním z pro-inflačních rizik. Za celý rok 2021 očekáváme průměrný růst mezd o 5,8 % (4,5 % v roce 2020). Vývoj mezd dává bankovní radě ČNB další argumenty pro zvyšování mezd. Nadále čekáme, že ČNB do konce roku na každém zasedání (září, listopad, prosinec) zvýší sazby, tj. postupně ze současných 0,75 % až na 1,50 % na konci roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.