Růst cen výrobců opět výrazně zrychlil

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v květnu opět razantně vzrostly o 1,9 % m/m (2,3 % m/m v dubnu) a tempo meziročního růstu podle očekávání zrychlilo na 27,9 % r/r (26,6 % v dubnu), což je nejvyšší úroveň v historii (data od roku 1992).

Ceny průmyslových výrobců (index PPI) v květnu opět razantně vzrostly o 1,9 % m/m (2,3 % m/m v dubnu) a tempo meziročního růstu podle očekávání zrychlilo na 27,9 % r/r (26,6 % v dubnu), což je nejvyšší úroveň v historii (data od roku 1992). Dominantní složkou zůstává vysoký růst cen energií (54 % r/r), ale ve stále větší míře zrychlují i další ceny, následně ceny v průmyslu bez energií byly meziročně vyšší o 19,4 % r/r (17,7 % v dubnu). Vedle průmyslu dál razantně zrychlily ceny i u zemědělských výrobců (39,2 % r/r), které dosáhly nejvyšší hodnoty v historii časové řady (od roku 1992). Stále pokračující prudké zdražování zemědělských komodit naznačuje i vysoký růst cen potravin v druhé polovině roku. Velmi vysokým tempem rostly ceny stavebních materiálů (27 % r/r) a stavebních prací (14 % r/r).

Inflační tlaky v ekonomice na straně výrobců se drží na vysoké úrovni a výrazné zvolnění tempa zatím nenastává. Vysoký růst cen vstupů se postupně ještě odrazí i ve vývoji i spotřebitelské inflace (potraviny, bydlení, pohonné hmoty), která zůstane i v druhé polovině roku zvýšená. Nadále očekáváme, že ČNB v červnu bude pokračovat v razantním zvyšování úrokových sazeb.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.