Majitelé rodinných firem začali během pandemie více chápat své děti

4-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T Family OfficeMajitelé rodinných firem začali během pandemie více chápat své děti
#Starosti#J&T Family Office#Příběhy

J&T Family Office Report je jedinečný průzkum mezi majiteli rodinných firem a jejich potomky v České republice. Kvalitativní část výzkumu, kterou uskutečňujeme prostřednictvím individuálních rozhovorů s respondenty u kávy nebo oběda, nám umožňuje nahlédnout hlouběji do motivací a obav rodičů a dětí, a to nejen v kontextu předávání firem a rodinného majetku.


Typickým respondentem výzkumu J&T Family Office Report je majitel firmy okolo šedesátky. Ve většině případů se jedná o podnikatele, který v 90. letech minulého století založil firmu i rodinu. Podnikatel obětoval rozvoji firmy čas a energii, a často se tak nemohl věnovat partnerce a dětem způsobem, jak by to rodina potřebovala, nebo i tak, jak by si to on sám přál. Je mužem činů, ne slov, a tak se soustředil na tvrdý boj o to, aby jeho firma přežila a rostla. Cítil, že se musí spoléhat jen sám na sebe, že je to jen on sám, kdo musí dělat všechna kritická rozhodnutí jak ve firmě, tak i v rodině. Pocit, že firma stojí a bude stát pouze na něm, na jeho nasazení, energii a know-how, mu bránil uvědomit si později to, jak mu ubývá sil a jak relativně málo času mu může zbývat, aby znovu objevil krásy a radosti života a znovu a opravdu poznal své nejbližší, zejména partnerku a děti.

K tomu, aby otec zakladatel jako inteligentní a silný muž, který se spoléhá jen sám na sebe (a je často i sám do sebe uzavřený), došel k poznání vlastní smrtelnosti, je obvykle nutný jasný impuls zvenku, tedy zásah vyšší moci. Sami respondenti připouští, že jen takový zásah osudu je může vykolejit a donutit je změnit jejich myšlení a chování. Jako impuls, který je donutil zamyslet se nad vlastní smrtelností, uváděli respondenti v minulosti často smrt nebo vážnou nemoc blízkého člověka – přítele nebo partnera v podnikání.

Nad rámec těchto individuálních tragédií dopadla ovšem v posledních letech vyšší moc s nejprudší silou v podobě pandemie a války na celou společnost. Říká se, že špatné časy plodí silné muže a silní muži dělají ze špatných časů dobré časy. To, zda silní muži udělají z našich špatných časů dobré časy, se ještě uvidí. Z průzkumu ale už jednoznačně víme, že špatné časy donutily otce zakladatele a často i jejich syny a dcery ke změně myšlení a chování.

Vztah k blízkým se prohloubil

Pandemie vrátila podnikatele domů, a to doslova: náhle místo toho, aby každé ráno unikal do firmy a kanceláře, byl podnikatel nucen zůstat doma s partnerkou a dětmi. Čas trávený v rodinném kruhu pak vedl (často i přes konflikty a počáteční nedorozumění) k prohloubení vztahu a blízkosti s nejbližšími.

Před vypuknutím pandemie mohl otec považovat zájem svých dětí o digitální technologie za ztrátu času. Když byl pak nucen s dětmi trávit čas doma, uvědomoval si stále častěji, jak mohou být digitální technologie užitečné a jak přirozeně tyto technologie jeho děti dokážou ovládat – ať už ve chvíli, kdy se synem hrál (a prohrál) Fifu na Playstationu, nebo když mu dcera dokázala na serveru znovu zprovoznit e-mail.

Podnikatel tak nabýval respekt a důvěru ke svým dětem a zároveň si uvědomoval, jak rychle se svět posunul dopředu a jak on sám už nikdy nebude ve světě digitálních technologií „domorodcem“. I toto poznání vedlo některé respondenty k tomu, aby se zamysleli nad nutností předat vedení firmy dětem nebo mladší generaci obecně.

Otcové zakladatelé se dočkali zadostiučinění

Období pandemie a následující krize bylo tak časem poznání: otcové poznávali lépe své děti, ale i děti, zejména ty starší, lépe poznávaly své otce, včetně jejich firem a práce. Děti se dozvídaly více o tom, jak otec založil a budoval firmu, která sice občas navenek nevypadá „cool“ (například firma na recyklaci odpadu nebo stavební firma), ale která zajistila rodině spokojený život. Stabilita firmy založené otcem tak často v časech nadcházející ekonomické recese kontrastuje s prázdnotou některých technologických firem a technologií (včetně kryptoměn) postavených více na marketingu a méně na skutečných základech. V očích mladé generace, do určité míry rozčarované rychlým koncem naleštěných startupů a kryptoměn, začal nabývat dlouhodobě budovaný byznys otců na hodnotě a roste i zájem některých potomků takovou firmu převzít.

Otcové zakladatelé tak mohou cítit určité zadostiučinění, mohou cítit, že došlo na jejich slova, když kolem splaskává digitální bublina. Oni ovšem, často díky vlastním dětem, vědí, že ty skutečně užitečné digitální technologie s námi zůstanou a budou se rozvíjet dál. A hlavně si stále více uvědomují, že ideálním řešením je ruka podaná někde uprostřed, tam, kde se potkává nové se starým, inovace a tradice a hlavně rodiče s dětmi.

Jaroslav Cír
Zakladatel a CEO společnosti Perfect Crowd


O průzkumu J&T Family Office Report

Průzkumu odhaluje vztahy v rámci rodiny, bariéry a motivace pro předávání majetku další generaci a proniká do myšlenkových pochodů během trhání pout k nastřádanému majetku. Většinu respondentů tvoří podnikatelé a osoby s investičním majetkem nad 100 milionů korun. Průzkum provedl J&T Family Office ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.