Moneta: Skupina Air Bank zvýšila za 9 měsíců roku čistý zisk o 17 %

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Skupina Air Bank, která zahrnuje finanční společnosti, které jsou součástí jednání o spojení s Monetou, tedy Air Bank a.s., Home Credit v ČR a SK a Benxy, dosáhla za prvních 9 měsíců tohoto roku čistý zisk ve výši 1 472 mil. Kč (+16,9 % r/r). Zdrojem růstu zisku je především rozpouštění opravných položek (čisté rozpouštění 41 mil. Kč oproti tvorbě 314 mil. Kč za 9M 2020). Provozní výnosy byly nižší o 1,6 % r/r, zatímco provozní náklady byly relativně stabilní (-0,2 %). Návratnost vlastního kapitálu (ROE) dosáhla 17,4 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.