Jak dlouhá bude poslední míle boje s inflací?

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 


Jak dlouhá bude poslední míle boje s inflací?
#Trendy#Ekonomika

Míra inflace u nás v lednu klesla na 2,3 %, v únoru až na 2,0 %. Takové hodnoty zde naposledy byly v roce 2018, což vyvolalo komentáře, že jsme opět dosáhli cenové stability. Leč pohled pod pokličku zmíněných výsledků může vést k větší obezřetnosti, než začneme vynášet rychlé soudy o trvale nízké inflaci.Jak dlouhá bude poslední míle boje s inflací?Jak dlouhá bude poslední míle boje s inflací?


Globálně se ve výsledcích inflace rozevřely nůžky mezi vývojem cen zboží a služeb. V prosinci 2018 byla míra inflace u nás 2,0 %, průměrný růst cen zboží byl 1 % a služeb 3 %. Nyní je stejné hodnoty míry inflace dosaženo stagnací cen zboží a růstem cen služeb o 5,2 % r/r, který dokonce v únoru zrychlil o 1 desetinu. Také meziměsíční růst cen služeb se stále drží na úrovni, která byla za posledních 15 let vyšší jen v letech 2021-23. Tentokrát se k nízké hodnotě míry inflace dostáváme kombinací mimořádných propadů cen zboží, jako jsou potraviny, a nadprůměrným růstem cen služeb. Například ceny v restauracích byly v únoru meziročně vyšší o 9 %, dovolené dražší o 7 procent a stejným tempem rostly nájmy.


Ceny zboží na rozdíl od služeb mají obvykle krátkou „paměť“. Současný růst či pokles cen nám málo říká o tom, jak se budou ceny zboží vyvíjet třeba za rok. Naopak ceny služeb mají velkou setrvačnost. Dokonce Bank for International Settlement (BIS), což je vlastně centrální banka centrálních bank, ve své studii ukazuje, že růst cen služeb má nyní větší setrvačnost než v minulosti a jejich růst zpomaluje relativně pomaleji. Jednou z příčin je i vysoký růst mezd, které jsou ve službách klíčovou nákladovou položkou. Překvapením tak není, že výrazně zvýšený růst mezd v české ekonomice je například právě v restauracích a hotelích.


Vývoj cen potravin či aut se může už na podzim výrazně změnit, ale růst cen služeb pravděpodobně dál zůstane zvýšený a s ním i odeznívání předchozího inflačního šoku. Analýza BIS naznačuje, že nadprůměrný růst cen služeb může v západních zemích trvat téměř další 2 roky. Pomyslná poslední míle boje proti inflaci se tak může hodně dlouho protáhnout a nutit centrální banky držet úrokové sazby zvýšené delší dobu. Také domácí ČNB může mít před sebou ještě hodně dlouhou poslední míli, a to nejen kvůli cenám služeb, ale i slabšímu kurzu koruny.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.