PMČR: Očekávané výsledky za rok 2022 a dividenda

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Vaníček vede a koordinuje oddělení Research (výzkum finančních trhů), které se zamýšlí nad investičním výhledem a sestavuje investiční strategii, resp. zasazuje ji do očekávaného ekonomického a politického vývoje.
Philip Morris ČR zítra (28. 3. 2023) zveřejní výsledky za celý rok 2023 a návrh managementu na hrubou dividendu, který se bude schvalovat na valné hromadě (28. 4. 2023). Projektujeme 12,9% r/r růst tržeb, který bude podpořen spotřebou bezdýmových produktů, oživením přeshraničních prodejů klasických cigaret po odstranění covidových omezení a zvýšené tržby z ostatních služeb i kvůli dorovnávání produkce z uzavřeného ukrajinského závodu. Provozní zisk EBITDA očekáváme ve výši 5,4 mld. Kč (+2,9 % r/r). Nižší dynamika růstu provozního zisku by měla být způsobena zvýšenou nákladovou inflací včele s rostoucími energiemi a osobními náklady. Celkově by tyto faktory měly znamenat růst čistého konsolidovaného zisku na akcii o 4,2 % r/r na 1336 Kč. 

Společnost tradičně vyplácí celý nekonsolidovaný čistý zisk v podobě dividendy. Očekáváme, že management navrhne vyplatit hrubou dividendu ve výši 1350 Kč/akcii, což by představovalo hrubý dividendový výnos 7,7 %.

 

IFRS kons. (mil. Kč)oček. FY22FY21r/r
Tržby21 30518 86712,9 %
EBITDA5 3565 2082,9 %
EBITDA marže25,1 %27,6 %-2,5 p.b.
EBIT4 5164 3833,0 %
Čistý zisk3 6673 5184,2 %
Dividenda/akcie1 3501 3103,1 %

Zdroj: PMČR a J&T Banka


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.