Makro: Míra inflace v lednu propadla na 2,3 % r/r

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Meziroční míra inflace v lednu prudce klesla na 2,3 % r/r (6,9 % r/r v prosinci), což bylo více, než se čekalo (oček. 2,9 %). Za poklesem míry inflace stály hlavně ceny energií a potravin. Míra inflace klesla na nejnižší úroveň od března 2021. Meziroční růst cen energií (elektřina, plyn) dramaticky propadl na 7 % r/r (47 % v prosinci) kvůli efektu srovnávací základny, což mělo zásadní dopad na celkovou míru inflace. Dále v lednu stagnovaly ceny potravin (0,0 % m/m), což v meziročním srovnání znamená pokles cen téměř o 4 %. Detailní výsledky inflace opět ukazují, že se cenový vývoj dále vrací k normálu, a nenaplnily se obavy z velkých úprav ceníků na začátku roku. Utlumený cenový vývoj se týká hlavně zboží, u služeb ovšem stále pokračuje nadprůměrný růst cen (5,1 % r/r). Podle našeho názoru je to jeden ze znaků, že inflační vývoj se sice výrazně uklidnil, ale boj s inflací ještě úplně neskončil. Pro letošní rok očekáváme průměrnou inflaci 2,6 % (10,7 % v roce 2023).

Hlubší pokles inflace na nižší úrovně určitě posílí v ČNB úvahy o rychlejším snižování úrokových sazeb. Pro nejbližší zasedání (20. března) očekáváme další snížení sazeb o 50 bodů na 5,75 % (nyní 6,25 %), ale rostou šance i na větší snížení (o 75 bodů). Úvahy o rychlém snižování sazeb může brzdit prudký propad kurzu koruny v poslední době.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.