Makro: ČNB může dnes zvýšit úrokové sazby

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. Dnes bude bankovní rada ČNB diskutovat opět o nastavení měnové politiky. Většina trhu očekává, že ČNB opět zvýší úrokové sazby o 25 bazických bodů na 2,00 % (2T repo) a ukončí pauzu, která trvala předchozí 3 zasedání. Ovšem nevylučujeme variantu, že sazby zůstanou beze změny, když převáží obavy ze zpomalení evropské ekonomiky. Nadále čekáme, že letos ČNB úrokové sazby může zvýšit 1-2x, v závislosti na kurzu koruny a pravděpodobně až v druhé polovině roku.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.