Moneta: Zisk nad odhady, zvýšení celoročního výhledu

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Moneta dosáhla za třetí kvartál tohoto roku čistý zisk ve výši 1 494 mil. Kč (+19 % r/r), a překonala tak odhady trhu i naši projekci. Lepší výsledek vůči odhadům pak byl jak na straně výnosů, tak na straně nákladů.

Čisté úrokové výnosy meziročně propadly o 6 % kvůli růstu nákladů na zdroje financování, které rostou rychleji než úrokové příjmy. V mezikvartálním srovnání se však již propad zastavil a banka vykázala již druhé čtvrtletí v řadě růst. Čistá úroková marže zůstala stejně jako ve 2Q na úrovni 2,1 % (2,6 % ve 3Q22). Nadále pokračoval příliv klientských vkladů (+23 % r/r), naopak úvěrová aktivita zůstává utlumená, portfolio výkonných úvěrů v hrubé výši bylo meziročně beze změny. Výnosy z poplatků a provizí byly vyšší o 26 % r/r zásluhou poplatků z prodeje produktů třetích stran (+54 %).

Provozní náklady klesly o 6 % r/r, za čímž jsou hlavně personální náklady, které byly nižší o 10 % r/r, respektive o 5 % po očištění o některé jednorázové náklady ve 3Q 2022. Růst mezd byl více jak kompenzování nižším počtem zaměstnanců (-10 % na 2 533). Optimalizace pobočkové sítě a další úsporná opatření pak vedly k poklesu ostatních provozních nákladů o 2 % r/r navzdory vysoké inflaci. Poměr nesplácených úvěrů zůstává na historicky nízkých úrovních (1,3 %), vytvořené opravné položky 142 mil. Kč pak představují rizikové náklady na úrovni 21 b.b.

Kapitálová přiměřenost byla ke konci roku 19,9 %, výrazně nad regulatorními požadavky včetně 1 p.b. rezervy stanovené managementem (dohromady 16,1 %). Ohledně celoročního výhledu management uvedl, že plánuje dosáhnout čistého zisku 5 mld. Kč (doposud více jak 4,7 mld.), což je vzhledem k výsledku za prvních 9 měsíců roku (4,0 mld. Kč) reálné.

Celkově vnímáme zveřejněné informace pozitivně. Reportovaný čistý zisk překonal naše odhady, čisté úrokové výnosy se vrátily k růstu, podíl nesplácených úvěrů zůstává na historickém minimu, úsporná opatření kompenzují vysokou inflaci a výhled zisku pro tento rok byl již poněkolikáté zvýšen. Konferenční hovor k výsledkům Moneta pořádá dnes od 10:00.

 

v mil. Kč3Q 20233Q 2022r/rOček. J&TKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 1982 327-6%2 2032 178
  Poplatky a provize68254326%675658
  Ostatní provozní výnosy30015297%180199
Provozní výnosy3 1803 0225%3 0583 038
Provozní náklady-1 276-1 356-6%-1 382-1 362
Provozní zisk1 9041 66614%1 6761 676
  Opravné položky-142-12415%-134-195
Zisk před zdaněním1 7621 54214%1 5421 480
Čistý zisk1 4941 25119%1 2951 225

Zdroj: J&T Banka, Moneta

 


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.