Moneta: Zítra ráno výsledky za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Moneta zítra ráno zveřejní výsledky hospodaření za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme 9% pokles r/rna 1 105 mil. Kč, za čímž je výhradně rozpouštění opravných položek v 1Q minulého roku. Na úrovni provozního zisku očekáváme, že banka vykáže 9% růst.

Čisté úrokové výnosy očekáváme mírně níže oproti předchozímu kvartálu, nicméně meziročně stále o 2 % výše, a to navzdory negativnímu dopadu ukončení úročení minimálních rezerv ze strany ČNB. Výnosy z poplatků by měly pokračovat v solidním růstu, nadále taženy především poplatky z prodejů produktů třetích stran (pojištění, fondy). Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,6 mld. Kč (+2 % r/r). Růst mezd a vysoká inflace jsou částečně kompenzovány nižším počtem zaměstnanců a poboček a nižším příspěvkem do regulatorních fondů. Podíl nesplácených úvěrů by měl být na úrovni 1,5 % (1,44 % ke konci minulého roku) a s rizikovými náklady 17 b.b. (115 mil. Kč), což je v rámci celoročního výhledu managementu 10-30 b.b.

Předpokládáme, že management potvrdí svůj střednědobý výhled bez výraznějších změn. Hlavní pozornost investorů se pak bude upínat především k informacím o trendech ve vývoji úrokových výnosů, kde započatý cyklus snižování sazeb, silná konkurence v boji o klientské vklady a stále utlumená aktivita klientů na straně úvěrů budou nadále vytvářet tlak na úrokové marže.Dlouhodobě považujeme akcie Monety za podhodnocené a atraktivní především z pohledu vysokého dividendového výnosu. Určitou nervozitu do sektoru pak vnáší prohlášení některých politiků směřující ke snaze získat od bank více prostředků do státního rozpočtu po fiasku s daní z mimořádných zisků.

v mil. KčOček. J&T 1Q 20244Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy2 0682 0312 %2 092
  Poplatky a provize68861612 %680
  Ostatní provozní výnosy22819716 %232
Provozní výnosy2 9842 8445 %3 004
Provozní náklady-1 568-1 5452 %-1 515
Provozní zisk1 4151 2999 %1 489
  Opravné položky-115116--124
Zisk před zdaněním1 3001 415-8 %1 365
Čistý zisk1 1051 215-9 %1 171

Zdroj: J&T Banka, Moneta


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.