Adam Tomis: Investorům otevíráme svět J&T a posouváme je dále, do roviny spoluvlastnictví

6-minutové čtení
J&T specialista
sdílení
J&T RedakceAdam Tomis: Investorům otevíráme svět J&T a posouváme je dále, do roviny spoluvlastnictví

Jít bok po boku, ve společnosti lídrů česko-slovenského byznysu, a spoluinvestovat do jejich osobních a výjimečných projektů. Tak by se dal charakterizovat J&T ARCH INVESTMENTS, fond se kterým má finanční skupina J&T velké plány. Podle Adama Tomise, investičního ředitele J&T Finance Group, je fond hned z několika důvodů na českém trhu unikátní. „Je výsledkem naší dlouhodobé investiční filozofie a posouvá investory ke spoluvlastnictví,“ říká hned v úvodu našeho rozhovoru.


Jak byste charakterizoval fond J&T ARCH INVESTMENTS?

Jádrem našeho podnikání je bankovnictví, tedy naše bankovní skupina, ze které se v průběhu 25 let existence stala velmi unikátní křižovatka příležitostí a dost možná největší poskytovatel růstového kapitálu v česko-slovenském regionu. Poskytujeme v různých formách financování širokému spektru velkých, zejména domácích podnikatelů. Celé řadě z nich jsme pomohli vyrůst v regionální nebo evropské lídry svých oborů. Zmínit můžu například Energetický a průmyslový holding (EPH), CPI, Tatry mountain resorts nebo Rohlík.

Postupem času se z mnohých našich klientů stali blízcí přátelé a z nás pak zcela přirozeně nejen financující instituce, ale mnoho lidí ze širší rodiny J&T se stalo spoluvlastníky v jejich firmách. J&T ARCH INVESTMENTS tak vlastně představuje logickou genezi těchto vztahů. Má za cíl v určité podobě zrcadlit rodinný majetek vlastníků širší skupiny J&T, což do značné míry determinuje i to, jak a do čeho investuje. Bez nadsázky by se dalo říct, že jeho prostřednictvím se investorům otevírá náš svět.

Čím konkrétně je podle vás unikátní? 

Investovat spolu s celou řadou významných jmen česko-slovenského byznysu nestačí? (směje se). Ve fondu jste na jedné lodi spolu s podnikateli, kteří mají silný track-record v budování úspěšných firem a vydělávání peněz. Navíc investice směřují převážně do projektů, které nejsou běžně dostupné nebo jsou dosažitelné jen pro omezený okruh velkých institucionálních investorů.

Ojedinělé je také obchodování na pražské burze, jsme jediný lokální fond, který je likvidní. Od našeho vstupu na burzu v květnu 2021 do konce roku byly eurová a korunová investiční třída číslo šest a sedm z pohledu denních obchodovaných objemů na pražské burze (pozn. red.: včetně akcií). To znamená, že denně se v průměru obchodovalo s akciemi v hodnotě 15 až 25 milionů korun v každé třídě. Díky obchodování na burze netrpí J&T ARCH INVESTMENTS neduhem jiných fondů investujících do private equity. V nich se upíšete na určitou dobu a v podstatě nemáte možnost, jak před jejím uplynutím z investice vystoupit.

Obchodovat lze i na pražské burze

J&T ARCH INVESTMENTS svým investorům umožňuje dva druhy obchodování s investičními akciemi. Kromě běžného nákupu přes pokyn k úpisu je možné akcie obchodovat denně i na pražské burze. Zatímco cena přes pokyn odpovídá ocenění majetku fondu investiční společností a zpětný odkup akcií může být zatížen odkupními lhůtami nebo srážkami, cena na burze je dána očekáváním trhu, transakce nicméně proběhne bez čekání na termín zpětného odkupu a bez případných výstupních srážek.

Hned v úvodu jste řekl, že fond posouvá investory dále, od „pouhé“ investice ke spoluvlastnictví. Jak si to vysvětlit?

Jak již jsem uvedl výše, ve fondu spoluinvestujete s lídry česko-slovenského byznysu do jejich osobních a výjimečných projektů. Stáváte se zkrátka v jistém smyslu jejich partnery podobně, jako jimi je J&T.

A co přesně to znamená v praxi?

Pro investory fondu má partnerství dvě roviny. Tou první je, že každý z našich partnerů, který investice na denní bázi řídí, má v cílových projektech vlastní majetek, někdy dokonce jeho velmi podstatnou část. Jinými slovy má „vlastní kůži ve hře“. To samo o sobě zabezpečuje, že partner bude dělat v každé situaci, co je v jeho silách, pro to, aby se jeho investici, a tím pádem i investici J&T ARCH INVESTMENTS, dařilo nejlépe, jak to je jen možné.

Druhá rovina spočívá v tom, že s investicí do fondu stoupáte po bok J&T, jejíž rodiny mají do fondu nebo konkrétních projektů nějakou formou také zainvestováno. To pro změnu zajišťuje, že i o ta partnerství, na která fond sází, by mělo být velmi dobře postaráno. Navíc tím, že těchto partnerství má J&T celou řadu, vzniká přirozená diverzifikace. A to je vlastně další unikum a v mých očích naprosto klíčová výhoda fondu. Nevím o nikom, kdo by něco podobného na českém trhu nabízel.

Jak byste charakterizoval investory, pro které je fond vhodný?

Podle mě prakticky každý, kdo má dlouhodobý majetek v řádu milionů korun a hledá způsob, jak jej ochránit a zhodnotit, by měl o J&T ARCH INVESTMENTS vážně uvažovat. Z dat, která máme k dispozici, mimo jiné vidíme, že v průměru česká dlouhodobá investiční portfolia, a to včetně portfolií klientů J&T Banky, trpí tím, že obsahují nepoměrně velký podíl fixně úročených instrumentů, jako jsou dluhopisy nebo směnky. Našimi typickými investory jsou tak klienti, kteří si uvědomují, že toto není optimální a že dnešní situace může navíc snadno vyústit v to, že inkasované úroky nebudou dlouhodobě pokrývat ani míru inflace. Dále jsou to klienti, pro které jsou akciové trhy svou povahou příliš volatilní, stejně jako investoři, kteří hledají diverzifikační doplněk ke svému akciovému portfoliu.

Díky J&T ARCH INVESTMENTS, fondu kvalifikovaných investorů, se investoři mohou stát součástí léty budovaných partnerství J&T a investovat do příležitostí, ke kterým by se na běžném trhu nedostali. V portfoliu fondu jsou i společnosti, které nejsou veřejně obchodované. Prostřednictvím fondu ale mají investoři možnost podílet se na jejich úspěchu.

Více na https://jtarchinvestments.cz

Vy sám máte ve fondu zainvestováno?

Ano, mám. Pokud mám říkat investorům, že je fond unikátní a že mají dát do hry vlastní peníze, myslím, že je logické mít tam i ty svoje. Ale jen kvůli tomu jsem tam neinvestoval. (smích)

Která investice ve fondu vás nejvíce překvapila nebo potěšila?

V investičním světě obecně nemám moc rád překvapení. Osobně mi přijde, že překvapení znamená, že jsme po cestě něco nevyhodnotili tak úplně dobře. Proto se budu raději držet toho, co mě potěšilo, toho je za poslední rok určitě víc. Velkou radost mi například udělalo, že se Rohlík stal prvním českým jednorožcem a my jsme byli u toho. Kolegům z J&T IB and Capital Markets se podařilo spolu s partnerem dobudovat a velmi dobře prodat špičkové logistické projekty v Mošnově a Nošovicích. Pozitivní zprávou pro mě byl i úspěšný exit z Mall Group.

cs-mtf-6509-low.jpg

J&T ARCH INVESTMENTS zatím investuje do několika vybraných sektorů. Plánujete jejich počet rozšiřovat?

Nepochybně ano, ale je potřeba říct, že spíše, než v intencích sektorů přemýšlíme v intencích partnerů, se kterými investujeme. Pochopitelně se díváme i na to, jak portfolio fondu vypadá z pohledu sektorů, ale primární pro nás je, s kým investici děláme a jaký s ním máme vztah.

Obdobně jako pro sektory platí tato logika i pro geografické zaměření. Investujeme a pomáháme růst zejména velkým jménům česko-slovenského byznysu Vzhledem k tomu, že se zpravidla jedná o špičky svých oborů, je logické, že jim v nějaký čas začal být domácí trh malý a rozhodly se expandovat do zahraničí. Tak jak jdou do Evropy a do světa oni, jdeme s nimi dále i my.

Myslím, že velmi dobře to lze demonstrovat na vztahu J&T a Patrika Tkáče s Danielem Křetínským. Danovi se za posledních deset patnáct let podařilo z EPH vybudovat přední evropskou energetickou skupinu. Z ryze české firmy se díky zahraničním akvizicím stal významný hráč v národních energetikách celé řady evropských zemí. Sídlí sice v Praze, ale dávno není jen českou firmou. Kromě růstu samotného EPH se navíc v čase vyvíjí i Danovo investování a přemýšlení o diverzifikaci vlastního majetku. Osobně jsem přesvědčený, že ještě před pár lety jsme si vůbec nemysleli, že spolu s ním budeme investovat nejen do energetiky, ale i do maloobchodu, medií, logistických firem nebo e-commerce. A to nejen v Evropě, ale dokonce i v USA. Přesto jsme rádi, že se to děje.

Adam Tomis

Jako investiční ředitel J&T je odpovědný za nebankovní investice skupiny. Je členem představenstva společnosti J&T Capital Partners a zastává také pozice v dozorčích radách společností Tatry mountain resorts, EP Global Commerce či CZECH MEDIA INVEST.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.