Eurowag: Britský regulátor dal zelenou valné hromadě na schválení akvizice Inela

1-minutové čtení
J&T specialistaSpolečnost Eurowag (W.A.G. Payment Solutions) včera oznámila, že britský regulátor Financial Conduct Authority (FCA) schválil pozvánku na valnou hromadu, jež bude schvalovat převzetí společnosti Inelo. Její akvizici oznámil Eurowag již v říjnu s tím, že její služby výrazně posílí segment služeb Mobility Solutions pro kamionovou dopravu. Valná hromada se uskuteční 9. 3. v Londýně. Očekáváme, že vzhledem k téměř 50% podílu zakladatele a gen. ředitele společnosti Martina Vohánky bude návrh na akvizici schválen. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.