Eurowag: Britský regulátor dal zelenou valné hromadě na schválení akvizice Inela

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  
Společnost Eurowag (W.A.G. Payment Solutions) včera oznámila, že britský regulátor Financial Conduct Authority (FCA) schválil pozvánku na valnou hromadu, jež bude schvalovat převzetí společnosti Inelo. Její akvizici oznámil Eurowag již v říjnu s tím, že její služby výrazně posílí segment služeb Mobility Solutions pro kamionovou dopravu. Valná hromada se uskuteční 9. 3. v Londýně. Očekáváme, že vzhledem k téměř 50% podílu zakladatele a gen. ředitele společnosti Martina Vohánky bude návrh na akvizici schválen. Zprávu považujeme za neutrální.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.