TMR: EBITDA za r. 2021/22 dosáhla téměř předcovidových úrovní

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost Tatry Mountain Resorts (TMR) zveřejnila výroční zprávu za účetní rok 2021/22 končící v říjnu loňského roku. Celkové výnosy se více než zdvojnásobily na 133,6 mil. EUR (o rok dříve 64,7 mil.), kdy společnost těžila z oživení turistického ruchu v horských střediscích po odeznění pandemie covid-19. K růstu tržeb rovněž přispěla akvizice vodního parku Bešeňová, dokončená v dubnu 2022. Výnosy již překonaly předcovidovou úroveň. Přestože návštěvnost horských středisek ještě nedosáhla předcovidových úrovní, průměrný výnos na zákazníka je již díky růstu cen vyšší. Zisk před odpisy EBITDA dosáhl 33,7 mil. EUR a díky provozní páce (přítomnosti fixních nákladů) EBITDA rostla výrazně rychleji než tržby, a to o 384 % r/r z předchozích 7 mil. EUR. Zisk EBITDA se tak přiblížil předcovidové úrovni cca 35 mil. EUR. Z důvodu nárůstu nákladů (energie, mzdy, atd.) však EBITDA marže 25 % zůstává pod předcovidovou úrovní cca 32 %. Kvůli úrokovým nákladům a také mimořádnému odpisu dlouhodobého majetku společnost vykázala čistou ztrátu -11,9 mil. EUR. Poměr celkového dluhu k zisku EBITDA byl ke konci loňského roku 11,5. Předseda představenstva Igor Rattaj uvedl, že nejbližším finančním cílem je překonat před-pandemické hospodářské výsledky. TMR chce také pokračovat v modernizaci středisek a rozšiřovat segment golfových hřišť v ČR. Výsledky ukazují výrazné zlepšení ziskovosti po skončení pandemie covid-19, nicméně toto oživení již bylo podle nás trhem očekáváno.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.