Průmysl v listopadu korigoval předchozí pokles

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Petr jako hlavní ekonom sleduje údaje z ekonomiky a finančních trhů, které následně analyzuje, prezentuje a komunikuje dále. Cílem jeho práce je co nejvíce zlepšit výchozí bod pro správné rozhodování o investicích a dalších krocích banky. 
Průmyslová výroba v listopadu nečekaně razantně vzrostla o 3,1 % m/m a korigovala svůj propad z předchozího měsíce (-3,7 % m/m v říjnu).  V meziročním srovnání stagnovala (+0,4 % r/r), což mírně překonalo očekávání (oček.: -1,5 %). V rámci průmyslu se rozevírají velké nůžky mezi jednotlivými sektory. Razantním obratem opět prošla výroba aut (+16 % m/m), která nejen kompenzovala předchozí propad (-10 % m/m v říjnu), ale dostala se objemem produkce i na historické maximum. Výrobu stále ovlivňují výpadky v dodavatelských řetězcích. Kvůli nízké srovnávací základě výroba aut vykazuje vysoký meziroční růst (19 % r/r), ale řada dalších oborů vykazuje propad produkce o 5-10 %. Navíc celkovou průmyslovou produkci negativně ovlivnila odstávka jaderných elektráren. Relativně pozitivní vyznění stále nabízí nové zakázky (10 % r/r), které rostou výrazným tempem hlavně od domácích zákazníků (13 % r/r). Průmysl má před sebou řadu nejistot a rizik (ceny energií, zadrhnuté dodavatelské řetězce, recese), pro letošní rok očekáváme mírný nárůst produkce kolem 2 %.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.