JTPEG Croatia Financing I vydá dluhopisy

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Společnost JTPEG Croatia Financing I oznámila, že vydá pětileté zajištěné dluhopisy v objemu 710 mil. Kč s možností navýšení až na 1,065 mld. Kč.

Společnost JTPEG Croatia Financing I oznámila, že vydá pětileté zajištěné dluhopisy v objemu 710 mil. Kč s možností navýšení až na 1,065 mld. Kč. Dluhopisy budou bezkupónové, vydané na tzv. diskontním principu. Společnost plánuje veřejnou nabídku dluhopisů v ČR a zažádá o přijetí dluhopisů na pražskou burzu.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.