Komerční banka: Čísla výrazně nad odhady, rychlý růst úrokových výnosů

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. 
Komerční banka reportovala za třetí kvartál roku čistý zisk ve výši 4 204 mil. Kč, výrazně nad konsensem trhu (3 637 mil. Kč), za čímž jsou vyšší úrokové výnosy, vyšší výnosy z fin. operací a vyšší rozpouštění opravných položek. Úrokové výnosy vzrostly o 11 % r/r, když se ve 3Q naplno projevil růst úrokových sazeb. Úrokové výnosy z úvěrů byly vyšší o 5 % r/r, výnosy z reinvestic vkladů pak dokonce o 19 % r/r. Čistá úroková marže za prvních 9 měsíců roku byla 2,20 % (2,17 % v 1H18). Výrazný růst výnosů z finančních operací je částečně způsoben několika velkými zajišťovacími operacemi.

Reportované provozní náklady vzrostly o 2 % r/r kvůli růstu personálních nákladů. Nicméně celkový růst nákladů stále zůstává nižší než inflace a růst mzdových nákladů výrazně pod úrovní růstu mezd v ekonomice. Podíl nesplácených úvěrů dále klesl na 2,8 % a rizikové náklady byly již 7. kvartál po sobě kladné, to znamená, že rozpouštění opravných položek bylo vyšší než jejich tvorba.

Celkově hodnotíme výsledky pozitivně, a to především díky zrychlujícímu růstu úrokových výnosů, přetrvávající dobré kvalitě úvěrového portfolia a relativně pomalému růstu provozních nákladů. Podle našeho názoru by dnes akcie KB mohly reagovat na reportovaná čísla výraznějším růstem.

 

Kons., IFRS (mil. Kč)3Q183Q17r/rOček. J&TKonsensus
Provozní výnosy8 3357 49611%7 7557 837
  Čistý úrokový výnos5 7355 21110%5 4475 505
  Poplatky & provize1 5141 5190%1 5481 546
  Výnosy z fin. operací1 01372240%705-
Provozní náklady-3 421-3 3522%-3 451-3 459
Provozní zisk4 9134 14419%4 3044 378
  Opravné položky258126--5090
Zisk před zdaněním5 2304 35220%4 3094 522
Čistý zisk4 2043 52819%3 4613 637

Zdroj: J&T Banka, KB


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.