CTP: Akcionář údajně nabízí k prodeji cca 1% podíl

1-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Pavel Ryska pracuje jako senior analytik v Research týmu, který patří do divize finančních trhů. Jádrem jeho práce je analýza hospodaření firem, které mají své akcie či dluhopisy na veřejném trhu, tedy burze.  Podle informací agentury Bloomberg údajně nabízí nejmenovaný akcionář společnosti CTP NV k prodeji balík 3,75 mil. akcií společnosti. To činí zhruba 0,9 % akciového kapitálu CTP a 3,8 % free floatu (volně obchodovaných akcií). Podíl má být údajně nabízen skrze akciového brokera Kempen. Další informace Bloomberg neposkytl. Zpráva může vysvětlovat, proč akcie CTP ztratily cca 10 % od začátku února.


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.