Erste Group: Projekce výsledků za 1Q

2-minutové čtení
J&T specialista
sdílení

Milan Lávička je senior analytik finančních trhů, sleduje, co se na finančních trzích děje a zaměřuje se hlavně na sektory financí a energetiky. Součástí jeho práce je také připravování pravidelných informací pro klienty. Erste zveřejní zítra ráno výsledky za první kvartál tohoto roku. Na úrovni čistého zisku očekáváme výsledek 571 mil. EUR (+27 % r/r), když hlavním tahounem růstu by měly být nadále vyšší úrokové výnosy.

Výraznější růst úrokových výnosů by měl být v zemích platících eurem (Rakousko, Slovensko, Chorvatsko). Zatímco v ostatních zemích se již růst sazeb zastavil, ECB zahájila cyklus utahování měnové politiky až v polovině minulého roku a nadále v něm pokračuje. Výnosy z poplatků by měly být meziročně vyšší o 2 %, mírně nad úrovní z předchozího kvartálu. Provozní náklady očekáváme na úrovni 1,24 mld. EUR, meziročně vyšší jen o 1 %. Po očištění o jednorázovou položku v 1Q minulého roku související s odchodem Sberbank z regionu (68,2 mil. EUR) by byl nárůst nákladů přibližně 7%. Kvalita úvěrového portfolia by měla být nadále dobrá bez jakéhokoliv náznaku růstu podílu nesplácených úvěrů. Tvorba opravných položek by tak měla být opět na velmi nízké úrovni (oček. -13 mil. EUR).

Ohledně celoročního výhledu je možné, že management aktualizuje některá očekávání na základě dosavadního vývoje. Celkově očekáváme další silný kvartál a pokračování pozitivních trendů z předchozích kvartálů, především co se týká kvality úvěrů a růstu úrokových výnosů.

 

Kons., IFRS (mil. EUR)Oček. 1Q 20231Q 2022r/rKonsensus
  Čisté úrokové výnosy1 7351 39225 %1 722
  Poplatky a provize6286152 %626
  Ostatní výnosy9029213 %91
Provozní výnosy2 4532 03620 %2 430
Provozní náklady-1 244-1 2351 %-1 250
Provozní zisk1 20980151 %1 183
  Opravné položky-13-59-78 %-59
  Ostatní náklady a výnosy-250-13290 %-249
Zisk před zdaněním94661055 %886
Čistý zisk57144927 %536

Zdroj: J&T Banka, Erste


Upozornění

Uvedené informace představují názor J&T Banka, a.s., který vychází z aktuálně dostupných informací v čase jeho zhotovení k výše uvedenému dni. Uvedené informace nepředstavují nabídku, investiční poradenství, investiční doporučení k nákupu či prodeji jakýchkoliv investičních nástrojů ani analýzu investičních příležitostí. Uvedené prognózy nejsou spolehlivým ukazatelem budoucí výkonnosti. J&T Banka, a.s., nenese žádnou odpovědnost, která by mohla vzniknout v důsledku použití informací uvedených v tomto materiálu. O případné vhodnosti investičních nástrojů se poraďte se svým bankéřem, investičním zprostředkovatelem nebo jeho vázaným zástupcem.